وایرلس میکروتیک آنتن وایرلس میکروتیک QRT 5 ، یک آنتن صفحه تخت با طراحی مقاوم و مخصوص محیطهای بیرونی است که دارای یک روتربرد می باشد.قدرت آنتن آن 24 دی بی است و دارای یک فرستنده وایرلس 5Ghz با قدرت بالا می باشد. در داخل این محصول دو دستگاه وایرلس با عملکرد و قدرت خروجی بالا با یک فرستنده قوی...

QRT 5 وایرلس میکروتیک

وایرلس میکروتیک آنتن وایرلس میکروتیک QRT 5 ، یک آنتن صفحه تخت با طراحی مقاوم و مخصوص محیطهای بیرونی است که دارای یک روتربرد می باشد.قدرت آنتن آن 24 دی بی است و دارای یک فرستنده وایرلس 5Ghz با قدرت بالا می باشد. در داخل این محصول دو دستگاه وایرلس با عملکرد و قدرت خروجی بالا با یک فرستنده قوی...
فهرست