روترمیکروتیک روترمیکروتیک PowerBox ، یک روتر مناسب برای محیطهای خارجی که دارای پنج پورت اترنت و با قابلیت 4 پورت خروجی PoE می باشد. شما می توانید از این دستگاه برای تامین قدرت و روشن کردن چهار دستگاه  دارایPoE  استفاده نمایید. این دستگاه ضدآب  و قابلیت استفاده در کوه ، شهر و دیگر موقعیت ها نیز...

PowerBox روتر میکروتیک

روترمیکروتیک روترمیکروتیک PowerBox ، یک روتر مناسب برای محیطهای خارجی که دارای پنج پورت اترنت و با قابلیت 4 پورت خروجی PoE می باشد. شما می توانید از این دستگاه برای تامین قدرت و روشن کردن چهار دستگاه  دارایPoE  استفاده نمایید. این دستگاه ضدآب  و قابلیت استفاده در کوه ، شهر و دیگر موقعیت ها نیز...
فهرست