وایرلس میکروتیک مدل NetBox یک وایرلس برای محیطهای خارجی با دو کانکتور RP-SMA است که دارای کابل هود برای محافظت از رطوبت می باشد. این دستگاه از استاندارد جدید 802.11a/n/ac برای افزایش سرعت وایرلس فوق پشتیبانی می نماید.(نرخ داده 866Mbit ، و دارای کانالهای 20/40/80 MHz). کیس آن را می توان راحت با یک دست باز نمود و...

NetBox 5 فروش

وایرلس میکروتیک مدل NetBox یک وایرلس برای محیطهای خارجی با دو کانکتور RP-SMA است که دارای کابل هود برای محافظت از رطوبت می باشد. این دستگاه از استاندارد جدید 802.11a/n/ac برای افزایش سرعت وایرلس فوق پشتیبانی می نماید.(نرخ داده 866Mbit ، و دارای کانالهای 20/40/80 MHz). کیس آن را می توان راحت با یک دست باز نمود و...
فهرست