وایرلس میکروتیک استاندارد  802.11ac را پشتیبانی و دارای یک پورت اترنت گیگابیت و یک باند وایرلس انتخابی (2.4GHz یا 5GHz ، و حتی تا کانال گسترده 80 MHz). پورت جدید گیگابایت آن به شما کمک می کند تا نهایت استفاده را از سرعت بالای 802.11ac وایرلس آن داشته باشید. وایرلس میکروتیک Metal 52 ac فرکانس 2.4GHz ،  5GHz...

Metal 52 ac وایرلس

وایرلس میکروتیک استاندارد  802.11ac را پشتیبانی و دارای یک پورت اترنت گیگابیت و یک باند وایرلس انتخابی (2.4GHz یا 5GHz ، و حتی تا کانال گسترده 80 MHz). پورت جدید گیگابایت آن به شما کمک می کند تا نهایت استفاده را از سرعت بالای 802.11ac وایرلس آن داشته باشید. وایرلس میکروتیک Metal 52 ac فرکانس 2.4GHz ،  5GHz...
فهرست