وایرلس میکروتیک آنتن وایرلس mANTBox 19s یکی از آنتن های جدید سری mANT است که دارای یک روتر بی سیم است . این آنتن شامل یک دستگاه  RB921 و شامل بسیاری امکانات و آپشن ها می باشد و دارای چرخش 120 درجه ای است. آنتن وایرلس فوق دارای دو ورژن RB921GS-5HPacD-19S (بین المللی) و یک ورژن RB921GS-5HPacD-19S-US (آمریکا) است.ورژن آمریکایی...

mANTBox 19s فروش

وایرلس میکروتیک آنتن وایرلس mANTBox 19s یکی از آنتن های جدید سری mANT است که دارای یک روتر بی سیم است . این آنتن شامل یک دستگاه  RB921 و شامل بسیاری امکانات و آپشن ها می باشد و دارای چرخش 120 درجه ای است. آنتن وایرلس فوق دارای دو ورژن RB921GS-5HPacD-19S (بین المللی) و یک ورژن RB921GS-5HPacD-19S-US (آمریکا) است.ورژن آمریکایی...
فهرست