آنتن میکروتیک mANT30 آنتنی پرقدرت و حرفه ای در کلاس کاری  5 GHz و با قدرت آنتن 30 دی بی ای می باشد ، این آنتن با آخرین تکنولوژی های روز و استانداردهای صنعتی ساخته شده است. این آنتن برای هماهنگی و دربرگرفتن سری Basebox طراحی و ساخته شده است اما می تواند برای هر رادیوی...

mANT30 PA آنتن

آنتن میکروتیک mANT30 آنتنی پرقدرت و حرفه ای در کلاس کاری  5 GHz و با قدرت آنتن 30 دی بی ای می باشد ، این آنتن با آخرین تکنولوژی های روز و استانداردهای صنعتی ساخته شده است. این آنتن برای هماهنگی و دربرگرفتن سری Basebox طراحی و ساخته شده است اما می تواند برای هر رادیوی...
فهرست