آنتن میکروتیک آنتن های سری جدید mANT دارای BaseBox ، NetBox ، NetMetal و یا هر دستگاه وایرلس خارجی می باشد. آنتن mANT دارای قطبش دوگانه افقی و عمودی است که قدرت آنتن آن برابر با 15 دی بی ای و پهنای پرتو 120 درجه است. آنتن های فوق دارای دو کانکتور RP-SMA می باشند . قابلیت نصب بر روی پایه...

mANT 15s فروش

آنتن میکروتیک آنتن های سری جدید mANT دارای BaseBox ، NetBox ، NetMetal و یا هر دستگاه وایرلس خارجی می باشد. آنتن mANT دارای قطبش دوگانه افقی و عمودی است که قدرت آنتن آن برابر با 15 دی بی ای و پهنای پرتو 120 درجه است. آنتن های فوق دارای دو کانکتور RP-SMA می باشند . قابلیت نصب بر روی پایه...
فهرست