ماژول توسعه حافظه 4 ساعت پاناسونیک KX-TVA524 ، 4 ساعت به سیستم صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVA50 اضافه می نماید. ظرفیت ذخیره سازی KX-TVA50 را وبرابر کرده وتا 8 ساعت می رساند. حداکثر یک کارت از آن قابلیت نصب را دارد. کارت LAN I/F قابل استفاده برای صندوق صوتی KX-TVA50 می باشد که تنها نیازمند اتصال...

KX-TVA524 فروش

ماژول توسعه حافظه 4 ساعت پاناسونیک KX-TVA524 ، 4 ساعت به سیستم صندوق صوتی پاناسونیک KX-TVA50 اضافه می نماید. ظرفیت ذخیره سازی KX-TVA50 را وبرابر کرده وتا 8 ساعت می رساند. حداکثر یک کارت از آن قابلیت نصب را دارد. کارت LAN I/F قابل استفاده برای صندوق صوتی KX-TVA50 می باشد که تنها نیازمند اتصال...
فهرست