تلفن KX-TGP500 SIP پاناسونیک تلفن بی سیم KX-TGP500 SIP سازگار با سیستم های تلفنی و مراکز تلفنی IP-Centrex/Hosted PBX می باشد. این سیستم تلفنی با اضافه کردن حداکثر 6 گوشی تلفن از طریق ارتباط اترنت، به آسانی قابل توسعه در یک شبکه تلفنی می باشد. این سیستم، با ارایه سرویس های نظیر Call Forward ،VoiceMail به...

KX-TGP500 خرید

تلفن KX-TGP500 SIP پاناسونیک تلفن بی سیم KX-TGP500 SIP سازگار با سیستم های تلفنی و مراکز تلفنی IP-Centrex/Hosted PBX می باشد. این سیستم تلفنی با اضافه کردن حداکثر 6 گوشی تلفن از طریق ارتباط اترنت، به آسانی قابل توسعه در یک شبکه تلفنی می باشد. این سیستم، با ارایه سرویس های نظیر Call Forward ،VoiceMail به...
فهرست