کارت KXTE82480 بر روی سیتمهای تلفن KX-TA824 با دو خط آنالوگ شهری و کارت داخلی هشت هیبرید سوار می شود. این کارت با سیستم سانترال تلفن پاناسونیک KX-TA824 کار می کند. کارت توسعه سیستم تلفن KX-TE82480 می توان بر روی هر اسلاتی نصب نمود. در هر سیستمی حداکثر تا دو کارت را می توان نصب...

KX-TE82480 قیمت

کارت KXTE82480 بر روی سیتمهای تلفن KX-TA824 با دو خط آنالوگ شهری و کارت داخلی هشت هیبرید سوار می شود. این کارت با سیستم سانترال تلفن پاناسونیک KX-TA824 کار می کند. کارت توسعه سیستم تلفن KX-TE82480 می توان بر روی هر اسلاتی نصب نمود. در هر سیستمی حداکثر تا دو کارت را می توان نصب...
فهرست