کارت ویپ 64 کانال DSP مدل KX - TDE0111 پاناسونیک شامل : 16 عدد آی پی ترانک و 32 عدد آی پی تلفن(Phones)است که ظرفیت نهایی 32 یا 64 تلفن را داراست و 128 عدد SIP خارجی را پشتیبانی می کند.

KX-TDE0111 فروش

کارت ویپ 64 کانال DSP مدل KX - TDE0111 پاناسونیک شامل : 16 عدد آی پی ترانک و 32 عدد آی پی تلفن(Phones)است که ظرفیت نهایی 32 یا 64 تلفن را داراست و 128 عدد SIP خارجی را پشتیبانی می کند.
فهرست