سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک نسخه 5  و بالاتر : KX-TDE100, KX-TDE 200 در سیستمهای تلفن پاناسونیک KX-TDE100 و KX-TDE200 تا 5 کارت پشتیبانی می شود. 24 پورت در هر کارت برای دستگاههای تک خطی مانند تلفنهای تک خط (هر خط شهری 16 خط داخلی) ، ماشینهای فکس ، متر پستی ، پایانه های کارت...

KX-TDA1178 خرید

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک نسخه 5  و بالاتر : KX-TDE100, KX-TDE 200 در سیستمهای تلفن پاناسونیک KX-TDE100 و KX-TDE200 تا 5 کارت پشتیبانی می شود. 24 پورت در هر کارت برای دستگاههای تک خطی مانند تلفنهای تک خط (هر خط شهری 16 خط داخلی) ، ماشینهای فکس ، متر پستی ، پایانه های کارت...
فهرست