سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE 600 چهار کانال IP Gateway برای ارتباطات شبکه ای و استفاده سیستمهای تلفنی با یکدیگر از طریق تکنولوژی ویپ را پشتیبانی می کند. سازگار با H323V.2, ITU-T,G.711, G729a و G.723.1 . دسترسی از طریق مرورگر بوسیله کابل شبکه 10/100 نیازمند یک اسلات...

KX-TDA0484 قیمت

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE 600 چهار کانال IP Gateway برای ارتباطات شبکه ای و استفاده سیستمهای تلفنی با یکدیگر از طریق تکنولوژی ویپ را پشتیبانی می کند. سازگار با H323V.2, ITU-T,G.711, G729a و G.723.1 . دسترسی از طریق مرورگر بوسیله کابل شبکه 10/100 نیازمند یک اسلات...
فهرست