سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 کارت پاناسونیک PRI ، 23 کانال B و یک کانال D را پشتیبانی می کند. دارای یک کانال خارجی واحد خدمات ضروری (CSU). اجازه دسترسی به ویژگیهایی همچون سرویس DID که هر شخص بر روی شماره مستقیم خود دارد را می دهد. شامل...

KX-TDA0290 فروش

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 کارت پاناسونیک PRI ، 23 کانال B و یک کانال D را پشتیبانی می کند. دارای یک کانال خارجی واحد خدمات ضروری (CSU). اجازه دسترسی به ویژگیهایی همچون سرویس DID که هر شخص بر روی شماره مستقیم خود دارد را می دهد. شامل...
فهرست