کارت پیامگیر صوتی پاناسونیک KX-TDA0194 این امکان را برای کاربران فراهم می کند که به راحتی پیغامهای مختلفی را پخش می کند. بر روی سانترال های  TDE100 ، TDE200 حداکثر دوعدد از این کارت ها قابلیت نصب دارد و نیازمند نرم افزار نسخه دو و بالاتر می باشد. کارت KX-TDA0194 مسیرهای اضافی و میل باکس...

KX-TDA0194 فروش

کارت پیامگیر صوتی پاناسونیک KX-TDA0194 این امکان را برای کاربران فراهم می کند که به راحتی پیغامهای مختلفی را پخش می کند. بر روی سانترال های  TDE100 ، TDE200 حداکثر دوعدد از این کارت ها قابلیت نصب دارد و نیازمند نرم افزار نسخه دو و بالاتر می باشد. کارت KX-TDA0194 مسیرهای اضافی و میل باکس...
فهرست