سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE 600 مورد نیاز برای دریافت اطلاعات کالرآیدی بر روی تلفنهای دارای نمایشگر پاناسونیک هر کارت ، کالرآیدی 8 خط شهری را  فعال می نماید. بر روی KX TDA0180 یک کارت از آن نصب می شود که کارت 8 پورت خط شهری است...

KX-TDA0193 قیمت

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE 600 مورد نیاز برای دریافت اطلاعات کالرآیدی بر روی تلفنهای دارای نمایشگر پاناسونیک هر کارت ، کالرآیدی 8 خط شهری را  فعال می نماید. بر روی KX TDA0180 یک کارت از آن نصب می شود که کارت 8 پورت خط شهری است...
فهرست