سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 مجهز به 3 کانکتور به منظور دریافت یک یا تعداد بیشتر کارت های جانبی ذیل : کارت پیغام چهار کانال KX-TDA0191 (MSG4) کارت تلفن درب بازکن / تلفن دربی چهار پورت (DPH4) کارت KX-TDA0166 نویز و برگشت صدا را تا 16 پورت...

KX-TDA0190 خرید

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 مجهز به 3 کانکتور به منظور دریافت یک یا تعداد بیشتر کارت های جانبی ذیل : کارت پیغام چهار کانال KX-TDA0191 (MSG4) کارت تلفن درب بازکن / تلفن دربی چهار پورت (DPH4) کارت KX-TDA0166 نویز و برگشت صدا را تا 16 پورت...
فهرست