سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 کارت پاناسونیک T-1 در هر کارت کانالها به عنوان LCO, GCO, DID, OPX و TIE(EM) 24پورت را پشتیبانی می نماید. دارای یک کانال خارجی واحد خدمات ضروری (CSU). این کارت نیازمند یک اسلات خالی می باشد

KX-TDA0187 فروش

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 کارت پاناسونیک T-1 در هر کارت کانالها به عنوان LCO, GCO, DID, OPX و TIE(EM) 24پورت را پشتیبانی می نماید. دارای یک کانال خارجی واحد خدمات ضروری (CSU). این کارت نیازمند یک اسلات خالی می باشد
فهرست