سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 در هر کارت 16 خط دیجیتال را فراهم می کند. تلفن های دیجیتال پاناسونیک سری KX-DT300 ، سری KXT7600 ، تلفنهای سری KX-T7400 و کنسولهای DSS را پشتیبانی می نماید. ارتباط برای صندوق های پستی همانند KX-TVA50 و KXTVA200 را پشتیبانی می...

KX-TDA0172 خرید

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 در هر کارت 16 خط دیجیتال را فراهم می کند. تلفن های دیجیتال پاناسونیک سری KX-DT300 ، سری KXT7600 ، تلفنهای سری KX-T7400 و کنسولهای DSS را پشتیبانی می نماید. ارتباط برای صندوق های پستی همانند KX-TVA50 و KXTVA200 را پشتیبانی می...
فهرست