سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 کارت 4 مدار ورودی / خروجی پاناسونیک کارت اختیاری KX-TDA0190 OPB3 باید بر روی سیستم تلفن پاناسونیکتان نصب گردد تا این کارت بتواند کار کند. بر روی کارت پایه 3 اسلات اختیاری KXTDA0190 به عنوان یک کارت جانبی سوار می شود. کارت...

KX-TDA0164 خرید

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 کارت 4 مدار ورودی / خروجی پاناسونیک کارت اختیاری KX-TDA0190 OPB3 باید بر روی سیستم تلفن پاناسونیکتان نصب گردد تا این کارت بتواند کار کند. بر روی کارت پایه 3 اسلات اختیاری KXTDA0190 به عنوان یک کارت جانبی سوار می شود. کارت...
فهرست