سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 این کارت تا 8 اکسس پوینت (KX-TDA0142) 3کانال Cell station را برای اتصال به سیستمهای تلفن پاناسونیک پشتیبانی می کند. مورد نیاز در هنگام استفاده از 3 کانال Cell station . سازگار با گوشی های بیسیم 2.4 گیگاهرتز مانند KX-TD7684 ، KX-TD7690...

KX-TDA0144 قیمت

سازگار با سیستمهای تلفن پاناسونیک : KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE 200, KX-TDE600 این کارت تا 8 اکسس پوینت (KX-TDA0142) 3کانال Cell station را برای اتصال به سیستمهای تلفن پاناسونیک پشتیبانی می کند. مورد نیاز در هنگام استفاده از 3 کانال Cell station . سازگار با گوشی های بیسیم 2.4 گیگاهرتز مانند KX-TD7684 ، KX-TD7690...
فهرست