پاناسونیک KXTA82481  بر روی سیستمهای تلفن KX-TA824 با دو خط آنالوگ شهری و کارت داخلی 8 هیبرید سوار می باشد. این کارت با سیستم تلفن پاناسونیک KX-TA824 کار می کند. کارت توسعه سیستم تلفن KX-TA82481 می توان بر روی هر اسلاتی نصب نمود. در هر سیستمی حداکثر تا دو کارت را می توان نصب نمود....

KX-TA82481 خرید

پاناسونیک KXTA82481  بر روی سیستمهای تلفن KX-TA824 با دو خط آنالوگ شهری و کارت داخلی 8 هیبرید سوار می باشد. این کارت با سیستم تلفن پاناسونیک KX-TA824 کار می کند. کارت توسعه سیستم تلفن KX-TA82481 می توان بر روی هر اسلاتی نصب نمود. در هر سیستمی حداکثر تا دو کارت را می توان نصب نمود....
فهرست