گوشی تلفن سانترال هایبریدی kx t 7730 بدون شک محبوب ترین تلفن سانترال بین کاربران و سازمان می باشد .این تلفن قابلیت هماهنگی با تمامی مراکز تلفن قدیمی از tes 824 تا مدل های بالاتر همچون سری tde و ns500 را دارا می باشد . صفحه نمایش این تلفن دارای 1 خط بود ( یک خط نوشتاری...

kx-t7730

گوشی تلفن سانترال هایبریدی kx t 7730 بدون شک محبوب ترین تلفن سانترال بین کاربران و سازمان می باشد .این تلفن قابلیت هماهنگی با تمامی مراکز تلفن قدیمی از tes 824 تا مدل های بالاتر همچون سری tde و ns500 را دارا می باشد . صفحه نمایش این تلفن دارای 1 خط بود ( یک خط نوشتاری...
فهرست