تلفن دیجیتال KX-T7436 پاناسونیک این دستگاه تلفن سازگار با سیستم های تلفنی KX-TD816 ،KX-TD1232 ،KX-TD500 پاناسونیک بوده و همچنین قابل استفاده بر روی سیستم های تلفنی KX-TDA50G ،KX-TDA100 ،KX-TDA200 ،KX-TDA600 ،KX-TDE100 ،KX-TDE200 KX-TDE600 ،KX-NCP500 و KX-NCP1000 می باشد. از دیگر ویژگی های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود: صفحه نمایشگر LCD شش...

KX-T7436 قیمت

تلفن دیجیتال KX-T7436 پاناسونیک این دستگاه تلفن سازگار با سیستم های تلفنی KX-TD816 ،KX-TD1232 ،KX-TD500 پاناسونیک بوده و همچنین قابل استفاده بر روی سیستم های تلفنی KX-TDA50G ،KX-TDA100 ،KX-TDA200 ،KX-TDA600 ،KX-TDE100 ،KX-TDE200 KX-TDE600 ،KX-NCP500 و KX-NCP1000 می باشد. از دیگر ویژگی های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود: صفحه نمایشگر LCD شش...
فهرست