تلفن دیجیتال KX-T7433 پاناسونیک تلفن دیجیتال KX-T7433 از  سر تلفن های KX-7400 پاناسونیک می باشد. این دستگاه سازگار با سیستم های تلفنی KX-TD816 ،KX-TD1232 ،KX-TD500 پاناسونیک بوده و همچنین قابل استفاده بر روی سیستم های تلفنی KX-TDA50G ،KX-TDA100 ،KX-TDA200 ،KX-TDA600 ،KX-TDE100 ،KX-TDE200 ،KX-TDE600 ،KX-NCP500 و KX-NCP1000. از دیگر ویژگی های این دستگاه می توان به...

KX-T7433 قیمت

تلفن دیجیتال KX-T7433 پاناسونیک تلفن دیجیتال KX-T7433 از  سر تلفن های KX-7400 پاناسونیک می باشد. این دستگاه سازگار با سیستم های تلفنی KX-TD816 ،KX-TD1232 ،KX-TD500 پاناسونیک بوده و همچنین قابل استفاده بر روی سیستم های تلفنی KX-TDA50G ،KX-TDA100 ،KX-TDA200 ،KX-TDA600 ،KX-TDE100 ،KX-TDE200 ،KX-TDE600 ،KX-NCP500 و KX-NCP1000. از دیگر ویژگی های این دستگاه می توان به...
فهرست