تلفن KX-NT560 VoIP پاناسونیک تلفن های دیجیتالی سری KX-NT500، شما را با بعد جدیدی از تجربه های شنیداری، با کیفیت بسیار عالی و صدای رسا بر روی هر دستگاه تلفن، آشنا کرده و همچنین، دسترسی شما را به ویژگی ها و کاربرد ها ی متنوع از این دستگاه را تا حد امکان سهل نموده است....

KX-NT560 قیمت

تلفن KX-NT560 VoIP پاناسونیک تلفن های دیجیتالی سری KX-NT500، شما را با بعد جدیدی از تجربه های شنیداری، با کیفیت بسیار عالی و صدای رسا بر روی هر دستگاه تلفن، آشنا کرده و همچنین، دسترسی شما را به ویژگی ها و کاربرد ها ی متنوع از این دستگاه را تا حد امکان سهل نموده است....
فهرست