ماژول توسعه KX-NT505 پاناسونیک ماژول توسعه KX-NT505 پاناسونیک که از سری سیستم های تلفنی KX-NT500 می باشد، قابلیت گسترش آسان جهت استفاده حرفه ای را برای کاربران فراهم می نماید. این دستگاه دارای 48 کلید بوده و با تلفن های تحت شبکه KX-NT553 و KX-N556 سازگار است.

KX-NT505 فروش

ماژول توسعه KX-NT505 پاناسونیک ماژول توسعه KX-NT505 پاناسونیک که از سری سیستم های تلفنی KX-NT500 می باشد، قابلیت گسترش آسان جهت استفاده حرفه ای را برای کاربران فراهم می نماید. این دستگاه دارای 48 کلید بوده و با تلفن های تحت شبکه KX-NT553 و KX-N556 سازگار است.
فهرست