تلفن KX-NT400 IP پاناسونیک این دستگاه تلفن پیشرفته و مدرن که از سری دستگاه های تحت شبکه پاناسونیک می باشد، دارای ویژگی هایی از قبیل موارد زیر است: نمایش تماس ها این سیستم تلفنی تماس های اخیر برقرار شده را نمایش داده و با ارائه یک سری خدمات، دسترسی شما را به تاریچه هر تماس...

KX-NT400 قیمت

تلفن KX-NT400 IP پاناسونیک این دستگاه تلفن پیشرفته و مدرن که از سری دستگاه های تحت شبکه پاناسونیک می باشد، دارای ویژگی هایی از قبیل موارد زیر است: نمایش تماس ها این سیستم تلفنی تماس های اخیر برقرار شده را نمایش داده و با ارائه یک سری خدمات، دسترسی شما را به تاریچه هر تماس...
فهرست