تلفن KX-NT366 IP پاناسونیک دستگاه تلفن KX-NT366 پاناسونیک، ارتباطات تلفنی از راه دور کارمندان که در دفاتر مختلف با فاصله دور از هم هستند را به خوبی مدیریت می کند. همچنین این دستگاه کیفیت ارتباطات را به صورت اثر بخشی بهبود داده است. همچنین با بکارگیری قابلیت POE، این دستگاه تلفن انرژی الکتریسیته مورد نیاز...

KX-NT366 قیمت

تلفن KX-NT366 IP پاناسونیک دستگاه تلفن KX-NT366 پاناسونیک، ارتباطات تلفنی از راه دور کارمندان که در دفاتر مختلف با فاصله دور از هم هستند را به خوبی مدیریت می کند. همچنین این دستگاه کیفیت ارتباطات را به صورت اثر بخشی بهبود داده است. همچنین با بکارگیری قابلیت POE، این دستگاه تلفن انرژی الکتریسیته مورد نیاز...
فهرست