تلفن KX-NT343 IP پاناسونیک این دستگاه تلفن برای برقراری تماس ها و ارتباطات روزمره طراحی شده است. این مدل با بسیاری از دستگاه های پاناسونیک موجود در شبکه سازگار بوده و تعامل دارد. تلفن KX-NT343 سازگار با سیستم های تلفنیKX-TDA50G ،KX-TDA100 ،KX-TDA200 ،KX-TDA600 ،KX-TDE100  KX-TDE200 ، KX-TDE600 ،KX-NCP500 ،KX-NCP1000 بوده و همچنین سازگار با ماژول...

KX-NT343 خرید

تلفن KX-NT343 IP پاناسونیک این دستگاه تلفن برای برقراری تماس ها و ارتباطات روزمره طراحی شده است. این مدل با بسیاری از دستگاه های پاناسونیک موجود در شبکه سازگار بوده و تعامل دارد. تلفن KX-NT343 سازگار با سیستم های تلفنیKX-TDA50G ،KX-TDA100 ،KX-TDA200 ،KX-TDA600 ،KX-TDE100  KX-TDE200 ، KX-TDE600 ،KX-NCP500 ،KX-NCP1000 بوده و همچنین سازگار با ماژول...
فهرست