سیستم NSM005 را تا 100 داخلی آی پی بسط می دهد (نیازمند نسخه 3.0 می باشد). سازگار با NS1000 .

KX-NSX910W قیمت

سیستم NSM005 را تا 100 داخلی آی پی بسط می دهد (نیازمند نسخه 3.0 می باشد). سازگار با NS1000 .
فهرست