کلید فعالسازی (VPN) IPsec روترها – 16 ارتباط را فعال می نماید . پاناسونیک KX-NSN216W مناسب سانترال KX-NS1000 می باشد .

KX-NSN216W خرید

کلید فعالسازی (VPN) IPsec روترها – 16 ارتباط را فعال می نماید . پاناسونیک KX-NSN216W مناسب سانترال KX-NS1000 می باشد .
فهرست