پاناسونیک KX-NS7130 یک کارت توسعه برای اتصال تا سه قفسه (shelves) می باشد . طراحی این کارت به نحوی می باشد که مناسب سرورهای شبکه KX-NS700 و قفسه گسترش یافته KX-NS720 می باشد. این دستگاه دارای کارت EXP-M می باشد و بر روی سخت افزار سوار می گردد. این دستگاه با سه سوکت RJ45 متصل...

KX-NS7130 قیمت

پاناسونیک KX-NS7130 یک کارت توسعه برای اتصال تا سه قفسه (shelves) می باشد . طراحی این کارت به نحوی می باشد که مناسب سرورهای شبکه KX-NS700 و قفسه گسترش یافته KX-NS720 می باشد. این دستگاه دارای کارت EXP-M می باشد و بر روی سخت افزار سوار می گردد. این دستگاه با سه سوکت RJ45 متصل...
فهرست