پاناسونیک KX-NS5290 یک کارت مناسب خطوط ISDN و PRI می باشد. طراحی این کارت به نحوی می باشد که مناسب سرورهای شبکه KX-NS500 و KX-NS520 و قفسه های گسترش یافته KX-NS520 و KX-NS720 می باشد. این دستگاه این امکان را برای شما فراهم می آورد تا به خطوط ISDN یا E1 PRI (تا 4 ارتباط)...

KX-NS5290 قیمت

پاناسونیک KX-NS5290 یک کارت مناسب خطوط ISDN و PRI می باشد. طراحی این کارت به نحوی می باشد که مناسب سرورهای شبکه KX-NS500 و KX-NS520 و قفسه های گسترش یافته KX-NS520 و KX-NS720 می باشد. این دستگاه این امکان را برای شما فراهم می آورد تا به خطوط ISDN یا E1 PRI (تا 4 ارتباط)...
فهرست