پاناسونیک KX-NS5173 یک کارت SLT هشت پورت است که می تواند تا به 8 خط آنالوگ متصل گردد .طراحی این کارت به نحوی می باشد که مناسب سرورهای شبکه KX-NS500 و KX-NS520 می باشد. این دستگاه این امکان را فراهم می نماید تا به 8 دستگاه آنالوگ مانند تلفنهای سیمی و بیسیم ، مودم و...

KX-NS5173 قیمت

پاناسونیک KX-NS5173 یک کارت SLT هشت پورت است که می تواند تا به 8 خط آنالوگ متصل گردد .طراحی این کارت به نحوی می باشد که مناسب سرورهای شبکه KX-NS500 و KX-NS520 می باشد. این دستگاه این امکان را فراهم می نماید تا به 8 دستگاه آنالوگ مانند تلفنهای سیمی و بیسیم ، مودم و...
فهرست