پاناسونیک KX-NS5172 یک کارت داخلی 16پورت دیجیتال می باشد . این کارت شامل 16 خط داخلی دیجیتال می باشد . این کارت این امکان را فراهم می آورد که به 32 داخلی متصل گردید . این محصول به 24 سیستم DPT با یک کارت و کنسولهای KX- DT3xx یا KX-DT5xx ، سیستمهای بی سیم DECT...

KX-NS5172 فروش

پاناسونیک KX-NS5172 یک کارت داخلی 16پورت دیجیتال می باشد . این کارت شامل 16 خط داخلی دیجیتال می باشد . این کارت این امکان را فراهم می آورد که به 32 داخلی متصل گردید . این محصول به 24 سیستم DPT با یک کارت و کنسولهای KX- DT3xx یا KX-DT5xx ، سیستمهای بی سیم DECT...
فهرست