پاناسونیک KX-NS5110 ، یک کارت DSP است که یک کارت پردازشگر سیگنال دیجیتال می باشد که با منابع DSP می توانند برای تماسهای ویپ ، کنفرانس ، ویژگیهای پیام رسانی یکپارچه (صندوق صوتی / منشی خودکار) و DISA/OGM استفاده نمود. کارت های DSP با متدهای کدک ITU-T G.729A و G.711 سازگار می باشد. بستگی به...

KX-NS5110 خرید

پاناسونیک KX-NS5110 ، یک کارت DSP است که یک کارت پردازشگر سیگنال دیجیتال می باشد که با منابع DSP می توانند برای تماسهای ویپ ، کنفرانس ، ویژگیهای پیام رسانی یکپارچه (صندوق صوتی / منشی خودکار) و DISA/OGM استفاده نمود. کارت های DSP با متدهای کدک ITU-T G.729A و G.711 سازگار می باشد. بستگی به...
فهرست