کارت پاناسونیک KX-NS0180 یک کارت ترانک آنالوگ 2 پورت دارای کالرآیدی می باشد. این کارت این امکان را به شما می دهد تا به دو خط آنالوگ اکسترنال (خارجی) و دو دستگاه آنالوگ (دستگاههای فکس ، تلفنها ، مودم ها و ترمینال) متصل گردید. یکی از پورت ها (PFT) امکان انتقال خطوط شهری با اپراتور...

KX-NS0180 فروش

کارت پاناسونیک KX-NS0180 یک کارت ترانک آنالوگ 2 پورت دارای کالرآیدی می باشد. این کارت این امکان را به شما می دهد تا به دو خط آنالوگ اکسترنال (خارجی) و دو دستگاه آنالوگ (دستگاههای فکس ، تلفنها ، مودم ها و ترمینال) متصل گردید. یکی از پورت ها (PFT) امکان انتقال خطوط شهری با اپراتور...
فهرست