پاناسونیک KX-NS0135 یک حافظه ذخیره سازی فشرده فلش (S-type) که حداکثر 200 ساعت مکالمه در صندوق پستی ذخیره می نماید. حافظه ذخیره سازی مدل S – تا 200 ساعت مکالمه در صندوق پستی ضبط می نماید – حافظه ذخیره سازی فشرده فلش – حافظه ذخیره سازی مدل S برای سرورهای KX-NS1000 .

KX-NS0135 قیمت

پاناسونیک KX-NS0135 یک حافظه ذخیره سازی فشرده فلش (S-type) که حداکثر 200 ساعت مکالمه در صندوق پستی ذخیره می نماید. حافظه ذخیره سازی مدل S – تا 200 ساعت مکالمه در صندوق پستی ضبط می نماید – حافظه ذخیره سازی فشرده فلش – حافظه ذخیره سازی مدل S برای سرورهای KX-NS1000 .
فهرست