پاناسونیک KX-NS0132 ، کارت مستر استک برای سانترال های قدیمی سری KX-TDE است که بر روی اسلات کارت MPR دستگاههای KX-TDE200 یا KX-TDE100 نصب می گردد . این کارت می تواند با یک پورت بر روی کارت مستر متصل گردد . این کارت تنها می تواند با نرم افزار PCMPR نسخه 002.01000 و قبل تر...

KX-NS0132 فروش

پاناسونیک KX-NS0132 ، کارت مستر استک برای سانترال های قدیمی سری KX-TDE است که بر روی اسلات کارت MPR دستگاههای KX-TDE200 یا KX-TDE100 نصب می گردد . این کارت می تواند با یک پورت بر روی کارت مستر متصل گردد . این کارت تنها می تواند با نرم افزار PCMPR نسخه 002.01000 و قبل تر...
فهرست