پاناسونیک KX-NS0131 ، کارت مستر استک برای سانترال های قدیمی سری KX-NCP است که بر روی اسلات کارت MPR دستگاههای KX-NCP500 یا KX-NCP1000 نصب می گردد . این کارت می تواند با یک پورت بر روی کارت مستر متصل گردد . این کارت تنها می تواند با نرم افزار PCMPR نسخه 002.01000 و قبل تر...

KX-NS0131 قیمت

پاناسونیک KX-NS0131 ، کارت مستر استک برای سانترال های قدیمی سری KX-NCP است که بر روی اسلات کارت MPR دستگاههای KX-NCP500 یا KX-NCP1000 نصب می گردد . این کارت می تواند با یک پورت بر روی کارت مستر متصل گردد . این کارت تنها می تواند با نرم افزار PCMPR نسخه 002.01000 و قبل تر...
فهرست