کارت پاناسونیک KX-NS0110 یک کارت 63 کانال VOIP DSP  مدل S می باشد. از آن به عنوان یک واحد توسعه برای منابع CODEC استفاده می گردد  و در هر یونیت حداکثر دو عدد از آن نیازمند است. کارت VOIP DSP  مدل S – کارت DSP-S 63کانال – یک یونیت توسعه برای منابع CODEC کارت ویپ...

KX-NS0110 فروش

کارت پاناسونیک KX-NS0110 یک کارت 63 کانال VOIP DSP  مدل S می باشد. از آن به عنوان یک واحد توسعه برای منابع CODEC استفاده می گردد  و در هر یونیت حداکثر دو عدد از آن نیازمند است. کارت VOIP DSP  مدل S – کارت DSP-S 63کانال – یک یونیت توسعه برای منابع CODEC کارت ویپ...
فهرست