یک نرم افزار تحت وب تک لایسنس برای کنترل و مدیریت پیکربندی PBX می باشد. KX-NCS1201 این امکان را به شما می دهد که کاربر دستیار تلفنی ایجاد و تنظیم نمایید همچنین به صورت معمول Adds/Moves کنید و تغییراتی بر روی پیکربندی TDA Hybrid IP PBX اعمال نمایید.

KX-NCS1201 خرید

یک نرم افزار تحت وب تک لایسنس برای کنترل و مدیریت پیکربندی PBX می باشد. KX-NCS1201 این امکان را به شما می دهد که کاربر دستیار تلفنی ایجاد و تنظیم نمایید همچنین به صورت معمول Adds/Moves کنید و تغییراتی بر روی پیکربندی TDA Hybrid IP PBX اعمال نمایید.
فهرست