این امکان را به شما می دهد که کاربر دستیار تلفنی ایجاد و تنظیم نمایید همچنین به صورت معمول Adds/Moves کنید و تغییراتی بر روی پیکربندی TDA Hybrid IP PBX اعمال نمایید.(لایسنس 128) برنامه های کاربردی این نرم افزار ارتباطات شما رو بهبود داده و به شما کمک می کند تا حداکثر استفاده را از...

KX-NCS1199 خرید

این امکان را به شما می دهد که کاربر دستیار تلفنی ایجاد و تنظیم نمایید همچنین به صورت معمول Adds/Moves کنید و تغییراتی بر روی پیکربندی TDA Hybrid IP PBX اعمال نمایید.(لایسنس 128) برنامه های کاربردی این نرم افزار ارتباطات شما رو بهبود داده و به شما کمک می کند تا حداکثر استفاده را از...
فهرست