محصول پاناسونیک KX-NCP1104 یک کارت پردازنده سیگنال دیجیتال 4کانال است که یک کلید فعالسازی SHGW4 و یک کلید فعال سازی IPPT8 را به صورت پیش فرض نصب شده دارد. این کارت سازگار با متدهای ITU-T G.729a و G.711a CODEC می باشد و بر روی کارت IPCMPR سوارمی شود. این محصول با سیستمهای ارتباطی پاناسونیک KX-NCP...

KX-NCP1104 خرید

محصول پاناسونیک KX-NCP1104 یک کارت پردازنده سیگنال دیجیتال 4کانال است که یک کلید فعالسازی SHGW4 و یک کلید فعال سازی IPPT8 را به صورت پیش فرض نصب شده دارد. این کارت سازگار با متدهای ITU-T G.729a و G.711a CODEC می باشد و بر روی کارت IPCMPR سوارمی شود. این محصول با سیستمهای ارتباطی پاناسونیک KX-NCP...
فهرست