پایه ای برای سانترال KX-TDA50 برای سوار شدن کابین آن بر روی رک 19 یونیت . پایه ای برای سوارشدن سیستمهای پاناسونیک TVA200 ، NCV200 و TDA50 .

KX-A244 خرید

پایه ای برای سانترال KX-TDA50 برای سوار شدن کابین آن بر روی رک 19 یونیت . پایه ای برای سوارشدن سیستمهای پاناسونیک TVA200 ، NCV200 و TDA50 .
فهرست