روترمیکروتیک یک روتر اترنت کوچک با جنس پلاستیک مرغوب  که دارای پنج پورت اترنت می باشد همچنین دارای یک پورت USB 2.0 و یک پورت خروجی PoE  می باشد. پورت 2 تا 5 این روتر می تواند به دستگاههای دارای PoE دیگر که با همین ولتاژ مشابه هستند ارتباط برقرار کندو آنها را روشن کند. روترمیکروتیک hEX PoE lite...

hEX PoE lite قیمت

روترمیکروتیک یک روتر اترنت کوچک با جنس پلاستیک مرغوب  که دارای پنج پورت اترنت می باشد همچنین دارای یک پورت USB 2.0 و یک پورت خروجی PoE  می باشد. پورت 2 تا 5 این روتر می تواند به دستگاههای دارای PoE دیگر که با همین ولتاژ مشابه هستند ارتباط برقرار کندو آنها را روشن کند. روترمیکروتیک hEX PoE lite...
فهرست