روتر میکروتیک یک روتر اترنت کوچک با جنس پلاستیک مرغوب  که دارای پنج پورت می باشد. قیمت این روتر حتی از قیمت لایسنس سیستم عامل روتر او اس نرم افزاری ( بدون سخت افزار ) نیز کمتر است . بدون شک در شبکه های کوچک و خانگی هیچ روتر دیگری قابلیت رقابت با این روتر...

hEX lite روتر

روتر میکروتیک یک روتر اترنت کوچک با جنس پلاستیک مرغوب  که دارای پنج پورت می باشد. قیمت این روتر حتی از قیمت لایسنس سیستم عامل روتر او اس نرم افزاری ( بدون سخت افزار ) نیز کمتر است . بدون شک در شبکه های کوچک و خانگی هیچ روتر دیگری قابلیت رقابت با این روتر...
فهرست