روتر های خانگی و اداری میکروتیک روتر hAP lite classic یک دستگاه کوچک و ایده آل برای محیطهای خانگی و اداری کوچک می باشد.پشتیبانی از دکمه WPS باعث می شود که به راحتی بدون تایپ کردن یک رمز عبور پیچیده به اینترنت بیسیم دسترسی داشته و همچنین می توان گفت برای تغییر مد cAP و اتصال به شبکه مدیریت...

hAP lite classic روترهای خانگی و اداری

روتر های خانگی و اداری میکروتیک روتر hAP lite classic یک دستگاه کوچک و ایده آل برای محیطهای خانگی و اداری کوچک می باشد.پشتیبانی از دکمه WPS باعث می شود که به راحتی بدون تایپ کردن یک رمز عبور پیچیده به اینترنت بیسیم دسترسی داشته و همچنین می توان گفت برای تغییر مد cAP و اتصال به شبکه مدیریت...
فهرست