روتر های خانگی و اداری میکروتیک روترمیکروتیک hAP ac lite دارای دو اکسس پوینت همزمان با پوشش wifi در فرکانس 2.4GHz و 5GHz است.این مدل دارای دو ورژن(نسخه) می باشد.یک نسخه بین المللی آن (RB952Ui-5ac2nD (International و نسخه آمریکایی آن (RB952Ui-5ac2nD-US (USA است.نسخه آمریکایی آن در فرکانس 2412 تا 2462MHz و 5170 تا 5250MHz همچنین در فرکانس 5725 تا 5835MHz ساخته...

hAP ac lite روتر های خانگی و اداری

روتر های خانگی و اداری میکروتیک روترمیکروتیک hAP ac lite دارای دو اکسس پوینت همزمان با پوشش wifi در فرکانس 2.4GHz و 5GHz است.این مدل دارای دو ورژن(نسخه) می باشد.یک نسخه بین المللی آن (RB952Ui-5ac2nD (International و نسخه آمریکایی آن (RB952Ui-5ac2nD-US (USA است.نسخه آمریکایی آن در فرکانس 2412 تا 2462MHz و 5170 تا 5250MHz همچنین در فرکانس 5725 تا 5835MHz ساخته...
فهرست